… almost inexplicably, a kind of sonic alchemy occurs.

Dette er åpningen i Neil Gader (The Absolute Sound) sin test av ELAC Carina BS243.4. Dette er stativhøyttalere som gir all den glede stativhøyttalere gir med hensyn på holografiske lydbilder og evnen til helt å forsvinne. Gader avslutter med:

Elac’s Carina ably demonstrated that it indeed possesses that sonic magic. On a scale of sheer musicality and value, it rates very high in my book.
– Neil Gader (The Absolute Sound)

Pin It on Pinterest