VANSKELIG Å TRO.

Snart alle har en hodetelefon, men få tenker på viktigheten av selve kabelen som overfører signalene. Veldig mange tror lite på denne påvirkningen, før de selv hører forskjellen. Nettopp det har en del av HiFi pressen gjort, – og vi siterer fra de som har hørt Kimber Axios.

Det var derfor nesten sjokkerende å oppleve forbedringene med Kimber Axios.
-Fidelity​

If you want to get the most out of your headphone system, the Kimber Axios silver wire seems hard to beat.
– Jim Hannon – The Absolute Sound

This is a true reference cable suitable for use with today’s most demanding and revealing headphones.”
– Michael Mercer – The Absolute Sound / HIFI+ Ultimate Headphone Guide

These are the best USB cables I have heard to date.”
Robert H. Levi – Positive Feedback

Pin It on Pinterest