This 5 channel amp is a beast!

Techno Dad, en YouTube kanal som tester hjemmekino og vanlig stereoutstyr har hatt flerkanals forsterkeren Parasound A52+ til test helt siden November 2018. Konklusjonen er gjengitt i overskriften og videre skriver de:

If you’ve wanted a quality amp for your home theater or audio system, you should check out the A52+
– Techno Dad

Pin It on Pinterest