Kimber Axios usb kabel

My strongest recommendation
goes to the Kimber Kable
Axios USB, which becomes my
USB reference.

- Positive Feedback

KIMBER AXIOS USB KABLER

AXIOS er et gresk ord som betyr «jeg er verdig.»
USB har blitt en ny standard og spiller en stor rolle i dagens audio/video produkter for både forbrukere og profesjonelle. Når en laster ned filer fra datamaskinen til MP3 spilleren blir USB kabelen en digital lydkabel, kvaliteten på USB kabelen er derfor spesielt viktig ved nedlasting og overføring av ukomprimert musikk. Derfor har Kimber Kable utviklet highend USB digitalkabler.
Kimber Kable har gjort disse Axios-kablene like stille, detaljerte, 3D dimensjonale, luftige og dynamiske som de høyere prisede analog modellene. Kimber Kable Axios USB lyder ANALOG!
Axios USB er en fleksibel sterkt skjermet kabel bestående av 8 ledere og kan fint benyttes helt opp til 6 meters lengde.
USB A, B, C og mikro er tilgjengelig.

These are the best USB cables I have heard to date.
– Robert H. Levi – Positive Feedback

Ord fra designeren

I designed the AXIOS USB to be everything I wanted in a USB 2.0 format. A data pair independently shielded from the power lines. Wrapped dielectric on the data line for superior concentricity on the data pair for stable impedance. Low dielectric constant for high propagation velocity/low delay. Eight wire braided DC power line (18AWG aggregate for each leg) for low voltage drop and high immunity to noise (low series induction/high parallel capacitance on the 5v DC) The shield is circumferentially bonded to the connector shell via mechanical crimp and silver doped epoxy for low RF impedance to ground for effective shielding performance. For myself however, the components that make up my reference grade listening setups go beyond technical specifications and extend into ceremony. I seek to imbue every item I design with a sense of purpose beyond merely the functional. Meeting the requirements for a functional USB 2.0 is very simple. Creating a USB cable with purpose that extends beyond the utilitarian task is a challenge. As an artist, engineer, craftsman and musician I worked to incorporate each of these characters into the AXIOS USB.

I hope you enjoy this hand crafted cable as much as I do.

-Nathan Allen, designer

Fokus på detaljer

Axios-USB er designet fra grunnen av ingeniører ved Kimber Kable, med særlig oppmerksomhet til skjerming av både dataleder og strømleder. Datakablene er skjermet uavhengig av strømledning for å sikre lavt tap og isolasjonen på datalederne er konstruert for å gi stabil impedans.
Strømledere består av åtte ledninger, flettet for å avvise støy. Skjermen i seg selv er et sølvbelagt kobberdesign som dekker 95% av kabelen og er spesielt bundet til den indre omkretsen av USB-pluggen via en mekanisk krympe.
Til tross for å være sterkt skjermet, er kablene svært fleksible og enkle å håndtere.

Pin It on Pinterest

Share This