HEATMISER SENTRAL VANNBÅREN VARME

Heatmiser sin sentrale styringsenhet er designet for enkel oppkobling. Med sentral styringsenhet kobles alle aktuatorer til en enhet. Videre er det tilkobling for varmtvannsbereder, varmepumpe og fyrkjele.

Enkel installasjon

Heatmiser Wiring Centers tilbyr en enkel måte å installere gulvvarme systemet på. Koblings senteret ligger vanligvis over UFH-manifolden, slik at det enkelt kan kobles til aktuatorene, UFH-pumpen og ventilen.
Alle Wiring Centers gir LED-indikasjon på sone, kjele, pumpe og ventil status, noe som gir installatøren en enkel metode for å teste systemet.

UH8-N

8 soner sentral for vannbåren varme – For bruk sammen med neoStat 12V- benytter 230V akturatorer

UH4

4 soner sentral for vannbåren varme – benytter 230V aktuatorer

UH8

8 soner sentral for vannbåren varme – benytter 230V akturatorer

UH8-RF

8 soner sentral for vannbåren varme – For bruk sammen med neoAir

Pin It on Pinterest

Share This