Kimber Kable

KIMBER KABLE BIFOCAL-XL

Kimber TriFocal-XL er bygget opp med totalt 42 individuelle Varistrand™ ledere: den indre ”High” delen har 6 ledere og tar seg av de høyfrekvente signalene, den midtre ”Mid” delen har 12 leder for mellomtonen og den ytre delen ”Low” har 24 ledere for de lavfrekvente signalene. Produksjonen av denne kabelen er meget tidkrevende og maskinene bruker over 50 timer på å lage en rull på 75 m. Bare termineringen alene tar en full 8 timers arbeidsdag for et matchet par på f.eks 2 x 3,0 m.

Egenskaper

  • Lavt tap fluorokarbon dielektrisk
  • Polyetylen dielektrisk
  • 42 tvinnede VariStrand kobberledere

Når du går opp til Sumit serien vil kablene ha enda bedre mekanisk og elektrisk demping, og en utvidet dynamisk rekkevidde på begge ender av frekvens spekteret. Alle instrumentene får litt mer albuerom.

Termineringsvalg

WBT-0610CU

nextgen™ Banan, ekspansjon, vinkel 45°, kobber

WBT-0661CU

nextgen™ Spade, sandwich, 6 mm gaffel, kobber

WBT-0681CU

nextgen™ Spade, sandwich, 8 mm gaffel, kobber

Omtaler av Kimber Kable

Signalkabel D60
“the Kimber D60 is a beautifully made cable that effortlessly conveys the digital signal from my CD to an external DAC and is one to consider if you’re looking for a premium-quality digital interconnect”.
– Recommended Product HiFiChoice 2014

Høyttalerkabel 12TC
“Loudspeaker Cable and Interconnect of the year”
– the absolute sound 2010

Høyttalerkabel K6068
“Storslagen ro. Denne dyreste kreasjonen fra Ray Kimber er varm, avslappet og storslagen, men samtid også intenst emosjonell når musikken krever det.”
-Fidelity 2010

Høyttalerkabel K3033
“As a music lover, I want these cables, as a reviewer, I need them.”
-Karl Lozier, The Audiophile Voice, Volume 5, Issue 4

Høyttalerkabel K3035
“The KS3035 cables clearly presented the music with more air, a fully holographic soundstage, and a sense of timbral accuracy that was uncanny”.
“The difference was apparent to me immediately and to visiting listeners…”
-Andrew Marshall, Audio Ideas Guide, Volume 18, #4

Høyttalerkabel K3038
The KS3038 is comprised entirely of our finest silver. Our unique construction combines ESD yarn and fine silver conductors around the X38R core material in a constrainded matrix geometry. As a result of this advanced technology, the KS3038 delivers dynamics, focus and harmonics like no other speaker cable.

Høyttalerkabel K1030
“It is the finest sounding interconnect cable that I have ever heard in my own system”.
– Karl Lozier, Enjoy The Music.com, September 2003

Høyttalerkabel K1021
“…most sonically beautiful interconnects I’ve used”…
– Paul Seydor, The Absolute Sound, December 2001/January 2002. Issue 133

Høyttalerkabel K1121
“The KS1121 digs deep into the details and renders important
textures with impressive resolution. Bass articulation and weight provide for and involving listen while the full and accurate spectral balance and freedom from grain keeps you coming back for more.”

Pin It on Pinterest

Share This