HD29

HD29

KIMBER KABLE HD09e Kimber HD29 består av 24 AWG kobberledere med Kimber´s tykkeste sølvbelegg som gir et størst båndbredde. Faktisk er dette fortsatt Kimber´s originale design fra 2004. Selv etter alle utviklingen av HDMI-standardene har det aldri vært nødvendig å gå...
USB-Ag

USB-Ag

KIMBER KABLE USB-Ag For å sikre beste mulige overføring mellom produktene har Kimber Kable utviklet USB-kabler av svært høy kvalitet. Kimber Kable sine USB-Ag kabler benytter rene sølvledere med PE dielektrikum og sølvbelagt skjerming. I tillegg er skjermingen til...
D60

D60

KIMBER KABLE D-60 Rent sølv er de eneste ingrediensene i Kimber D60, som er en digital kabel som alle andre måles mot. Super lavt lydnivå og utrolig båndbredde gir et stort lydnivå med naturlig rytme og pacing av ekte instrumenter. En digital kabel skal forsvinne og...

Pin It on Pinterest