Til toppen
Base

Base


A rich dense midrange with an emphasis on soundstage depth. Bass extension and sustain earn high marks.
-The Absolute Sound (PK10)

Høyttalerkabel


Kimber Kable 4VS - ferdigterminert høyttalerkabel

Kimber Kable 4VS er en av de beste ferdigterminert høyttalerkabel i forhold til pris i hele Kimber-serien. 4VS bygger bro over entry-level PR-serien og TC-kablene i andre enden av skalaen.
vm-4vs-terminert

Kimber Kable 8VS - ferdigterminert høyttalerkabel

Kimber Kable 8VS er en av de mest kjente høyttalerkablene i hele Kimber-serien. 8VS dobler antall ledere sammenlignet med 4VS og bygger bro mellom entry level PR og TC-kablene i den øvre enden.
vm-8vs-terminert

Kimber Kable 12VS - ferdigterminert høyttalerkabel

Kimber Kable 12VS ferdigterminert høyttalerkabel gir en ytelsesforbedring fra populære 8VS. Den har 24 ledere av høy kvalitet sammenlignet med 16 ledere for 8VS.
vm-12vs-terminert

Kimber Kable 4VS - høyttalerkabel

Kimber Kable 4VS er en av de beste høyttalerkablene i forhold til pris i hele Kimber-serien. 4VS bygger bro over entry-level PR-serien og TC-kablene i andre enden av skalaen.
vm-4vs

Kimber Kable 8VS - Høyttalerkabel

Kimber Kable 8VS er en av de mest kjente høyttalerkablene i hele Kimber-serien. 8VS dobler antall ledere sammenlignet med 4VS og bygger bro mellom entry level PR og TC-kablene i den øvre enden.
vm-8vs

Kimber Kable 12VS - høyttalerkabel

Kimber Kable 12VS høyttalerkabel gir en ytelsesforbedring fra populære 8VS kabelen. Den har 24 ledere av høy kvalitet sammenlignet med 16 ledere for 8VS.
vm-12vs

Signalkabel


Kimber Kable TIMBRE - signalkabel

Timbre ‘klang’ er det perfekte navnet på denne signalkabelen. Den har et ytelsesnivå som kan konkurrere med langt dyrere kabler.
vm-timbre

Digitalkabel


Kimber Kable USB-Cu, USB-kabel

Metallurgi, geometri, dielektrikum og terminering kan variere veldig for USB-kabler. Kimber sine kobberbaserte løsninger gir overlegen lydkvalitet i forhold til "in the box" kabler.
vm-usb-cu

Kimber Kable V-21 - Digitalkabel

Kimber Kable V-21 er en velkjent kobber digitalkabel med PE-dielektrikum. V21 vil levere svart bakgrunn der det originale signalet overføres slik det er ment.
vm-v21

Strømkabel


Kimber Kable PK14 BASE, strømkabel

Kimber PK14 BASE eksepsjonelt stille strømkabel gir deg en klar lydforbedring. Kabelen tilbyr suveren lavoppløsning sammen med en rytmisk artikulasjon.
vm-pk-14

Kimber Kable PK10 BASE, strømkabel

Kimber Kable PK10 BASE, 10-gauge strømkabel etterlater magnetfeltet i veggen! Den eliminerer også indusert strøm i jordledningen, og reduserer systemstøyen som igjen forbedrer lydbildet.
vm-pk-10