Til toppen

Prisøkning for noen varegrupper

Prisøkning for noen varegrupper

Vi vil med dette kunngjøre at vi fra 01. januar 2022 ser oss nødt til å gjennomføre prisøkninger for noen varegrupper hos NCMS. Det har vært store økninger i prisene fra våre utenlandske leverandører de siste månedene, og vi varsler derfor prisøkning på noen varegrupper.


Økningen skyldes høyere råvarepriser internasjonalt samt økte fraktkostnader. Samtidig er det en ubalanse i tilbud og etterspørsel internasjonalt, hvor det er mye høyere etterspørsel enn tilgjengelighet. Dette driver prisene oppover.